Politiek

De Colleges en Gemeenteraden van Alkmaar, Bergen Heiloo en Schermer wijzen het Gasopslag Bergermeer en blok af..

Inhoud, procedure en juridische toepasselijkheid van het Rijksinpassingsbesluit worden afgewezen. Het plan als zodanig wordt als ondeugdelijk gekwalificeerd.

De hoofdconclusies van de vier gemeenten

1. De minister rolt het project gasrotonde naar binnen in onze regio. De regionale- en lokale overheden mogen de problemen voor bewoners met ruimtelijke ordening, aardbevingsrisico, planschade voor bedrijven, waardevermindering van woningen, milieu en natuur vernietiging, ontwatering etc. oplossen.

2 Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat met name Bergen economisch afhankelijk is van toerisme. Het aanzien van de bouwlocatie maakt de omgeving minder aantrekkelijk voor toeristen

2. De gasopslag in de Bergermeer is niet, zoals EZ zegt van nationaal belang. Het gaat alleen om de economisch – commerciële belangen van de concessiehouder TAQA die de opslag voor goederentermijnhandel gaat verhuren. Het economisch belang is door EZ nooit doorgerekend…

3. De minister stapt over de milieu consequenties voor het natuurgebied de Loterijlanden heen. (natuurbescherming / flora- en fauna, water, bodem en geluid).

4. De onzekerheden over het aardbevingsrisco in het Bergermeergebied worden door EZ niet weggenomen.  Het blijkt overigens op basis van het Second Opinion (MIT) rapport alleen maar groter te zijn.

5. De haalbaarheid van het project is verre van zeker. Het is onduidelijk hoe het gefinancierd wordt, of de exploitatie voldoende rendabel zal zijn, kortom hoe het businessplan er uit ziet en of dat deugdelijk is.

6. De veiligheidswetgeving eist een maximale kans van 1 op 1.000.000 op persoonlijk letsel van burgers door industriële activiteiten. Het aardbevingsrisico met het gevaar van persoonlijk letsel is in Bergen 1 op 100.

7. Er is geen maatschappelijke draagvlak voor gasopslag in de Bergermeer, een voorwaarde die de minister van EZ vooraf zelf gesteld heeft.Lees hier het  rapport  van de 4 gemeenten.