Voorbeeld Bezwaar Gasopslag

Gasalarm2 stelt deze bezwaarschriften ter beschikking om u te helpen  voorkomen dat uw bezwaar op basis van vormfouten niet ontvankelijk wordt verklaard.

Hieronder vindt u een aantal verschillende bezwaarschriften (zienswijzen).  U kunt deze downloaden en ondertekenen. U kunt naar believen zaken die u van belang vindt toevoegen. Alle bestanden zijn in Word. Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift aangetekend verstuurd vòòr 24 november 2010! Vergeet u niet uw brief te dateren!

Concept Bezwaarschrift/Zienswijze algemeen. Deze is voor iedere individuele inwoner van de gemeente Bergen te gebruiken

Concept Bezwaarschrift/Zienswijze voor Horeca en Ondernemers

Concept BezwaarschriftZienswijze voor Sport- en Wijkverenigingen

Concept Bezwaarschrift/Zienswijze voor Maneges en Paardenhouders