Onafhankelijk onderzoek naar gasopslag

Wiens brood men eet wiens taal mens spreekt.  TNO en KNMI zijn overheidsinstellingen. Zij zijn dus niet in staat om een onafhankelijk oordeel te geven over de risico’s van gasopslag in de Bergermeer. Het Ministerie van EL&I presenteerde de resultaten telkens zodanig dat deze gunstig voor hen lekken. Er vindt nu nader onderzoek plaats in opdracht van de Raad van State. Gasalarm is in gesprek met een aantal organisaties die dit onafhankelijk onderzoek mogelijk zouden kunnen doen.