Onderzoek EZ haalt lucht uit gasopslag Bergermeer

Bron NHD

Het Britse onderzoeksbureau Brattle Group heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van de Nederlandse gasrotonde. Bergen is blij met de bevindingen. ,,Het rapport maakt heroverweging van de gasopslag in de Bergermeer noodzakelijk.’’

Het rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie. Nederland kan op termijn uitgroeien tot een speler van formaat in de gasrotonde. Maar opslagfaciliteiten voor gas in Nederland zullen daar geen rol in spelen, zo blijkt uit het rapport.

Dit heeft volgens de Brattle Group te maken met de concurrentiepositie en de transportkosten van het gas vanaf de opslagfaciliteiten in Nederland naar de landen die het gas mogelijk nodig zouden hebben.

Gasopslag is de zwakste schakel in de strategie om van Nederland de gasrotonde van Europa te maken. ,,We constateren dat veel kritiek op de voorgenomen gasopslag in de Bergermeer wordt bevestigd in het rapport’’, zo zegt de Bergense wethouder Alwin Hietbrink in een reactie.

Voor de meeste landen in Noordwest-Europa is het financieel aantrekkelijker om het gas zelf op te slaan, meldt het rapport. Dat heeft vooral te maken met de tarieven die betaald moeten worden om het gas te transporteren van en naar de opslagfaciliteit. In landen als Groot-Brittannië en Duitsland zijn vergevorderde plannen voor gasopslag. De onderzoekers concluderen dat zij in de toekomst geen rol zien voor gasopslag in Nederland voor de export naar andere, omringende landen. Bergermeer

Onduidelijk is waarom er ondanks deze argumenten in het rapport wél wordt uitgegaan van gasopslag in Nederland. Er wordt zelfs gesproken over één extra opslag naast de al geplande opslagen, waaronder de Bergermeer.

Er is hiervoor geen economische onderbouwing in het rapport te vinden. Het lijkt er op dat deze opslagen in het rapport worden genoemd om de praktische reden dat voor deze opslagen al afspraken zijn gemaakt en procedures gestart.

,,Het wordt nog onduidelijker waarom het ministerie vasthoudt aan het opslaan van gas in de Bergermeer’’, vindt Hietbrink.

,,De economische grondslag ontbreekt, het levert risico’s op voor de veiligheid van inwoners door aardbevingen en zorgt voor overlast voor omwonenden en natuur. Meer argumenten zijn er volgens mij niet nodig om dit project ondergrondse gasopslag af te blazen.’’