Machtig Gasalarm2 namens u bezwaar te maken

Machtigingen! Gasalarm2 ontvangt graag zo veel mogelijk  machtigingen. Een machtiging  waarbij u toestaat dat het bestuur van Stichting Gasalarm2 uw belangen zal behartigen!

Wij hebben nu zo’n 1000 machtigingen, er zijn inmiddels vele duizenden handtekeningen verzameld. Bedankt, al diegenen die ons het vertrouwen hebben gegeven.  Het is echter nog lang niet genoeg!! Heeft u nog geen machtiging opgestuurd, aarzel niet en stuur nog vandaag uw gegevens op naar het secretariaat. Wij hebben u als inwoners van Bergen nodig!!

Let op: Als u uw handtekening heeft gezet op een handtekeningenlijst (petitie) dan houdt dit niet in dat u ons heeft gemachtigd. Met de gegevens op deze lijsten (duizenden van u hebben de petitie ondertekend!) kennen wij het aantal inwoners van Bergen die tegen gasopslag in de Bergermeer zijn.

Alleen met uw gegevens en uw handtekening op de machtiging (rechterkolom)  geeft u het bestuur van de Stichting Gasalarm2 het recht uw belangen te behartigen met betrekking tot het tegengaan in de ruimste zin van het project Gasopslag Bergermeer.

Download machtigingsformulier