Hoeveel uur per dag wordt er gewerkt? lees meer

24 uur per dag, zeven dagen per week. Het hele terrein binnen de omheining wordt ‘s nachts verlicht. De omheining zal ‘s nachts aan de buitenzijde worden belicht. Het geluid van de boortorens komt boven de 100 dB(A)

read more

On July 6th, 2011, posted in: FAQ, NIEUWS by admin

Op naar een nieuwe Vovo procedure

Het Besluit van 9 juli 2010, waarin het Taqa werd toegestaan de druk in het reservoir te verhogen tot 80 bar, werd door ons (de gemeente Bergen en de Stichting Gasalarm2) aan een Vovo procedure bij de Raad van State onderworpen. De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak – gehoord het verweer van de minister en [...]

read more

On April 28th, 2011, posted in: NIEUWS by admin

Wat kunt u doen om de gasopslag tegen te houden

Minister van der Hoeven en in haar kielzog Minister Verhagen, hebben het project tot een project van Nationaal belang gemaakt en het Rijksinpassings Besluit van toepassing verklaard. Dat is flauwekul, het is een commercieel project waarvan de opbrengsten ook nog eens slecht berekend zijn. Het is een mede met overheidsgeld gefinancierd, zeer slecht onderbouwd project. Gasalarm2 [...]

read more

On November 10th, 2010, posted in: NIEUWS by admin

Neemt de kans op nieuwe aardbevingen door gasopslag toe? lees meer

Bij gasopslag zal de snelheid van in- en uitpompen 20 x zo hoog zijn als tijdens de winning van het natuurlijke gas tussen 1972 en 2008. Volgens het Massachussets Institute of Technology (MIT) dat het Second Opinion Rapport heeft gemaakt, heeft de snelheid van in- en uitpompen aanzienlijke invloed op het aardbevingsrisico.

read more

On February 3rd, 2010, posted in: FAQ by admin