Aardbevingsrisico’s

Drie lege gasvelden worden gebruikt voor gasopslag (Norg, Grijpskerk en Alkmaar). Die velden hebben geen bekend aardbevingsrisico.

In de Bergermeer en in Roswinkel heeft zich een serie aardbevingen voorgedaan. Roswinkel is door de NAM gesloten. Dat zou ook in Bergen moeten gebeuren, want wat in Roswinkel gold, geldt zeker ook in de Bergermeer. In 1994 en 2001 hebben wij te maken gehad met aardbevingen, waarvan de zwaarste in 2001 een kracht had van 3.5 op de schaal van Richter. Deze beving veroorzaakte 370 schademeldingen.

Gasopslag in het Bergermeergasveld betekent een blijvende kans op nieuwe aardbevingen, wat zowel TNO (in 2008) als MIT (in 2009) bevestigen. Was de schade in 2001 relatief bescheiden, bij ook maar iets gewijzigde omstandigheden (als gaswinning) kan deze gemakkelijk oplopen tot honderden miljoenen euro.  Bewoners en gebruikers kunnen hun bezit hier niet tegen verzekeren.