Steeds meer mensen van buiten de regio Bergen tekenen petitie gasalarm

De laatste weken is het aantal bezoekers en tekenaars van buiten de regio sterk gestegen. Blijkbaar realiseren steeds meer mensen zich dat de Crisis en Herstelwet/Rijkscoordinatieregeling, onder het mom van landsbelang, democratische rechten met voeten kan treden.  En dat het iedereen kan overkomen. TAQA is met een imposant mediaoffensief begonnen om hun verkoopverhaal nog eens onder de aandacht te brengen. Geloof er niets van:

- Gasopslag in het aardbevingsgevoelige Bergen is niet nodig, er zijn vierhonderd lege gasvelden

- Het economisch belang is zeer gering, de ons omringende landen hebben zeer veel gasopslagen;

- Gasopslag levert geen werkgelegenheid op, het kost slechts banen. Het bedrijventerrein Boekelermeer wordt door de komst van TAQA waardeloos.

- De Minister wacht een grote schadeclaim als hij geen toestemming geeft, dat is werkelijke reden om door te zetten

On June 21st, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply