Verhagen beukt Bergen murw met zijn leugens

Onze katholieke zonnekoning beukt gewoon door, liegt en bedriegt:

Waarom verzet Bergen zich tegen gasopslag?

  • De inwoners van Bergen vrezen het reële risico van een aardbeving als gevolg van gasopslag. De kans op een aardbeving is 20 keer hoger bij gasopslag dan bij gaswinning. (Bron Massachusetts Institute of Technology – MIT)
  • De kans op een aardbeving stijgt gedurende 50 jaar van 2 naar 10%. Dat is 1 op 10. (Bron: ?) De maximale kans die we in Nederland acceptabel achten voor een dijkdoorbraak is 1 op 10.000.
  • Er is geen duidelijkheid over de gevolgen van een aardbeving als gevolg van gasopslag – de minister is zijn toezegging om dit specifiek voor Bergen te laten onderzoeken vooralsnog niet nagekomen.
  • Wel bekend is dat een aardbeving van 3,9 op de schaal van Richter het zelfde effect kan hebben als een beving van 5,5 op de schaal van Richter door de ondiepe locatie van de mogelijke beving in Bergen. (Bron: MIT, KNMI)
  • De inwoners van Bergen vrezen een aardbeving en vooral de gevolgen zoals de fysieke en persoonlijke schade dat er geen draagvlak is.
  • De veiligheidswetgeving eist een maximale kans van 1 op 1.000.000 op persoonlijk letsel van burgers door industriële activiteiten. Het aardbevingsrisico met het gevaar van persoonlijk letsel is in Bergen 1 op 100.
  • Het gebrek aan maatschappelijk draagvlak resulteert onder meer in een ongekend aantal juridische bezwaarschriften door bewoners: 2.760 oftewel 9% van de totale bevolking. Ter vergelijking: het vorige record stond op naam van Barendrecht, waar 2% van de bewoners een zienswijze heeft ingediend tegen CO2 opslag.

On May 7th, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply