Minister tekent besluiten alvast; minachting parlement

P E R S B E R I C H T

Bergen, 16 mei 2011

Besluiten Gasopslag Bergermeer getekend vóór afronding aanvullend onderzoek

Gemeente Bergen verontwaardigd over onzorgvuldige besluitvorming minister

De Tweede Kamer vroeg de minister eerder dit jaar om aanvullend onderzoek naar het effect van een beving van 3,9 op de schaal van Richter op bebouwing in de regio Bergen. Op 10 mei jl. werd dit onderzoek van TNO-KNMI naar gemeente Bergen gestuurd. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vragen die eerder door verschillende Tweede Kamer-fracties gesteld zijn. Terwijl Bergen in spanning op de resultaten wachtte, tekenden de ministers op 29 april al de definitieve besluiten, voor afronding van het onderzoek. “Wij zijn zeer verontwaardigd dat de zorgen van lokale overheden en toezeggingen aan Tweede Kamer niet serieus worden genomen door minister Verhagen”, stelt wethouder Hietbrink van Bergen.

Dertig procent van de woningen kan schade oplopen

Hoewel het onderzoek geen antwoord geeft op de door de Kamer gestelde vragen bevat het toch een aantal opvallende elementen. Zo geeft het KNMI aan dat er grotere risico’s zijn dan tot nu toe bekend was. Ook blijkt dat de straal waarbinnen schade optreedt groter is dan voorheen werd aangenomen. Binnen 1 kilometer afstand van het epicentrum blijkt er 50% kans op schade te zijn aan woningen. Binnen 3 kilometer is er 35% kans op schade aan bebouwing. Wethouder Hietbrink: “De uitkomsten van het onderzoek baren ons grote zorgen. Eindelijk wordt nu erkend dat er schoorstenen naar beneden kunnen vallen bij een aardbeving van 3,9 op de Schaal van Richter. Dat is wel eens anders geweest. In 2008 sprak TAQA nog over zeer lichte trillingen die vergelijkbaar waren met die van een voorbijrijdende vrachtauto en werd gesteld dat er vrijwel nooit schade zou optreden. Dat blijkt nu heel anders te zijn”.

Minister komt toezeggingen niet na

In eerdere overleggen met de Tweede Kamer beloofde de minister aanvullend onderzoek naar de risico’s die specifiek zijn voor de bebouwing in de regio van Bergen. Het huidige onderzoek geeft daar geen antwoord op. Omdat het onderzoek op 10 mei, gedurende het meireces, beschikbaar is gekomen heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen reageren. Ook het Gas Storage Agreement, dat de basis vormt voor de Bergermeer Gasopslag, is nog steeds niet vertrouwelijk ter inzage gelegd voor Tweede Kamerleden, ondanks een eerdere toezegging van de minister. Het Gas Storage Agreement is omstreden omdat daarin mogelijk al onomkeerbare afspraken zijn gemaakt  over het project, nog voordat lokale overheden en Tweede Kamer goed geïnformeerd waren over de voors en tegens van ondergrondse opslag van gas op de locatie Bergermeer. De minister lijkt beloftes aan de Tweede Kamer en lokale zorgen op geen enkele wijze serieus te nemen. Het ministerie heeft al aangekondigd de stukken vanaf a.s. vrijdag 20 mei ter inzage te leggen.

Uitstel terinzagelegging
Bergen pleit er bij Tweede Kamer voor om de terinzagelegging uit te stellen en eerst met de minister in discussie te gaan over het onderzoek van TNO-KNMI. Beter onderzoek is mogelijk maar dan zijn nog een paar maanden nodig. Er is geen enkele reden voor haast: de minister heeft eerder aangegeven dat de piekvraag naar gas pas een probleem wordt vanaf 2020. Met de huidige planning zou de gasopslag in de Bergermeer al in 2016 operationeel zijn. “Het kussengas dat nu al in het veld wordt gepompt vertegenwoordigt een waarde van 600-700 miljoen euro. Het lijkt erop dat de druk om afspraken over het inpompen van dit gas na te komen voorrang hebben boven een zorgvuldige besluitvorming”, aldus wethouder Hietbrink. “Wij hebben onze zorgen vandaag onder de aandacht gebracht van de vaste Kamercommissie van EL&I. We hopen dat zij de minister zullen manen tot zorgvuldigheid en dus zullen vragen om uitstel van de procedure, tenminste totdat er volledige duidelijkheid is over de veiligheid van onze inwoners ”.

On May 17th, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply