Miljardendeals waar niemand van mag weten liggen ten grondslag aan gasopslag Bergen

7 april 2011 – Er zijn commerciële contracten afgesloten ten behoeve van de aanleg van een gasopslag in Bergen, nog voordat er vergunningen zijn afgegeven en zelfs nog voordat het ruimtelijke traject was opgestart. Een van de contracten betreft de aankoop van honderden miljoenen, zo niet miljarden kubieke meters aan Russisch gas. Als gevolg hiervan is het zo goed als onmogelijk om nog af te zien van de aanleg van de berging. De minister heeft zichzelf vastgezet.

Geheime afspraken
Er is veel te doen over deze geheime contracten. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil inzage in een gas storage agreement, die in 2009 is afgesloten. De gemeente Bergen heeft al eerder WOB-verzoeken ingediend. Die zijn grotendeels niet gehonoreerd. Er werden brieven bekend gemaakt die van voren tot achter wit waren gekalkt. Alleen de woorden ‘geachte’ en ‘hoogachtend’ waren nog leesbaar. Uit het weinige dat wel leesbaar was, blijkt wel dat er een overeenkomst voor de levering van gas door Gazprom is getekend. De overeenkomst is ook ondertekend door EBN, dat samen met het Arabische energiebedrijf Taqa wil gaan investeren in de gasopslag. Lees het artikel in Energie en Water

On April 14th, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply