Geheime overeenkomsten met Gazprom en Abu Dhabi over Bergen

Gasopslag Bergen morgen kan het u overkomen.

De inwoners van Bergen en omgeving verzetten zich tegen de opslag omdat het veld aardbevingsgevaarlijk is en ze bang zijn voor een aardbeving. Er zijn vier eerdere bevingen geweest die te maken hadden met de gaswinning, die er tot voor kort heeft plaatsgevonden.  Onder de bevingen is de zwaarste beving in Nederland. Deze heeft flinke schade veroorzaakt in Bergen en Alkmaar West. Ook wordt kostbare natuur opgeofferd.

Deskundigen achten de kans op een beving die 4x zo zwaar niet zeer hoog maar reëel. Een van hen zei ooit: “als mijn vliegtuig zo’n kans had om neer te storten vloog ik niet meer”.

Ondanks het feit dat Minister niet aannemelijk heeft kunnen maken dat Gasopslag onder Bergen noodzakelijk is,

1 Voor de gasleveringszekerheid van Nederland of de ons omringende landen
2 Vanwege een groot economisch belang voor Nederland

Zet hij koppig de Rijkscoordinatierefgeling in om de al even koppige Bergenaren het hoofd te laten buigen. Geen noodzaak, geen economisch belang. Wel aantasting van de natuur. VARA Vroege Vogels

Er zijn commerciële contracten afgesloten ten behoeve van de aanleg van een gasopslag in Bergen, nog voordat er vergunningen zijn afgegeven en zelfs nog voordat het ruimtelijke traject was opgestart. Een van de contracten betreft de aankoop van honderden miljoenen, zo niet miljarden kubieke meters aan Russisch gas. Als gevolg hiervan is het zo goed als onmogelijk om nog af te zien van de aanleg van de berging.

PvdA Minister Cramer van VROM verwees al naar het bestaan van deze contracten tijdens haar bezoek aan de regio. in februari 2010.

Het is schandelijk, dat er commerciële contracten getekend zijn voordat procedure, die de bouw van de gasopslag mogelijk moet maken is opgestart. Door die contracten kan de minister eigenlijk niet meer terug. Hij moet waarschijnlijk een hoge boete betalen als de gasopslag in de Bergermeerpolder niet doorgaat.

Het aantal bezwaarschriften is 6 keer zo hoog als in Barendrecht, waar de Minister CO2-project afblies wegens gebrek aan draagvlak. In Bergen is zo’n 70% van de bevolking tegen de gasopslag.

De Partij voor de Dieren gaat een motie indienen om de Minister te dwingen de commerciële overeenkomsten ter inzage te geven aan de vaste Kamercommissie Energie.

Steeds duidelijker wordt dat Minister Verhagen het een en ander te verbergen heeft.

On April 10th, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply