Rijkscoordinatie regeling blijkt blanco cheque gasopslag voor Minister:Persbericht

Persbericht Stichting Gasalarm Bergen

Rijkscoördinatieregeling blijkt blanco cheque gasopslag voor Minister

Bergen moet zich realiseren dat de zaak gasopslag, waarover de bestuursrechter in Alkmaar vandaag een uitspraak deed, bij de rechter niet te winnen valt. Een bestuursrechter doet niets anders dan vaststellen of de regels naar de letter zijn toegepast. De potsierlijke discussie of iets nu een voorbereidingshandeling, een besluit of een beslissing is, was in de rechtszaal verbijsterend om mee te maken. De rechter noch de Raad van State onderzoekt of de Minister terecht de Rijkscoördinatieregeling of, zo, u wilt de Crisis en Herstel heeft ingezet.

De rechter toetst of de Minister de wet naar de letter juist heeft ingezet. Dat hij ten onrechte is ingezet, is voor de Rechter niet aan de orde. Griezelig vindt Stichting gasalarm.

De uitspraak van de bestuursrechter in Alkmaar betekent feitelijk dat een minister met voorbijgaan aan Tweede Kamer, Provinciale- en Gemeentelijke overheden kan doen waar hij zin heeft. Een Minister, in dit geval Verhagen, hoeft over een plan alleen ‘landsbelang’ uit te spreken en er is niets of niemand die hem stopt, hoe feilbaar een Minister ook is.

De kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten realiseren zich onvoldoende de draagwijdte van beide wetten, Rijkscoördinatieregeling en Crisis en herstelwet. Bergen is ondertussen niet blij om proefdier te zijn in deze onzindelijke kwestie. Bergen betaalt de jurisprudentie die straks tegen andere gemeenten wordt ingezet op deze manier voor het Rijk.

Alle Nederlandse Gemeenten moeten zich afvragen hoe groot hun rechten en bevoegdheden eigenlijk zijn.  Morgen kan hen  hetzelfde overkomen.

On April 14th, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply