Voorzet Algemeen Overleg Gasopslag Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren heeft een doorwrocht stuk geschreven ter voorbereiding van het algemeen overleg over de gasopslag met Minister Verhagen op 30 maart in de Tweede Kamer. De Minister zal hier antwoord moeten geven op een heel groot aantal vragen over zijn koppigheoid in dit dossier. Uit stukken die de partij heeft weten te achterhalen wordt steeds duidelijker dat in het toenmalige kabinet 2006 2007 al veel te ver gaande toezeggingen aan TAQA en Gazprom heeft gedaan. Dit zou een verklaring kunnen vormen voor het feit waarom Maxime Verhagen koppig volhoudt om de gasopslag, die zoals ook uit eigen onderzoeken van het Ministerie blijkt, zowel risicovol als onnodig is.

Lees hier het document van de Partij voor de Dieren

On March 11th, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply