Demonstratieve tocht naar Tweede Kamer

Persbericht

Bergens College, Raad en Burgers naar Den Haag tegen gasopslag

Woensdag 30 maart vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over de wenselijkheid van de gasopslag in de Bergermeer. Het debat in de kamer is een van de laatste stations in de jarenlange strijd tegen die gasopslag. Bergen, rechts en links, is sterk gekant tegen de gasopslag omdat het lege gasveld het meest aardbevingsgevoelige gebied in Noord Nederland is. Er hebben zich vier aardbevingen voorgedaan toen het veld werd geëxploiteerd. De laatste heeft aanzienlijke schade in het dorp aangericht.

Deskundigen van KNMI en MIT Boston hebben gesteld dat de commerciële gasopslag door de grote in- en uitpompsnelheden de kans op een aardbeving in het veld  nog verder verhoogt.

Gezien de geringe diepte waarop het veld ligt zou het effect aan de oppervlakte van zo’n beving gelijk kunnen zijn met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter aldus KNMI en MIT.

Omdat het Bergens college van B&W en de Bergense Raad naar eigen zeggen geen aardbevingen willen faciliteren en de vergunning weigeren, heeft het Rijk de vergunningprocedure overgenomen.

De Bergenaren en hun Bestuur zijn verbolgen over de wijze waarop zij aan dit project worden blootgesteld.

Het is ijzingwekkend om te zien hoe Bewindslieden stelselmatig rapporten negeren, ook in eigen opdracht vervaardigd, die aantonen dat Gasopslag gevaarlijk is en evenmin economisch levensvatbaar ’ zegt Rick Lindhout, voorzitter van Gasalarm2, de organisatie die een groot deel van de Bergense bevolking vertegenwoordigt.

De Minister van E,L&I gaat ook voorbij aan de vele duizenden bezwaarschriften die zijn ingediend’

De overheid investeert via staatsbedrijf EBN € 320.000.000,- in het financieel onzekere project.

On March 27th, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply