Gemeente Bergen start civiele procedure Gasopslag

PERSBERICHT

Bergen, 15 maart 2011

Gemeente Bergen vraagt rechtbank om getuigenverhoor

‘Loterijlanden zou teruggegeven worden aan natuur na beëindiging gaswinning’

In 1970 werd gestart met  gaswinning in de Bergermeer. De toenmalige exploitant van het veld, Amoco, zou met de gemeente zijn overeengekomen dat na afloop van de gaswinning het betreffende gebied weer zou worden hersteld in de oude toestand. De voorgenomen gasopslag is in strijd met deze afspraak. Bergen wil door een getuigenverhoor duidelijkheid verkrijgen over de gemaakte afspraken.

Afspraak is afspraak

In een aantal documenten wordt melding gemaakt van  de afspraak om de Loterijlanden na het stoppen van de gaswinning terug te geven aan de natuur. Verder kan door een drietal getuigen worden bevestigd dat er destijds een dergelijke afspraak is gemaakt met Amoco. Zij waren als lid van de toenmalige gascommissie nauw betrokken bij de afspraken die gemaakt zijn over gaswinning en de beëindiging daarvan. “Worden de afspraken voldoende aangetoond, dan zijn we benieuwd hoe de ministers zich aan deze afspraak gaan houden. Mocht men de aangetoonde afspraken niet willen nakomen, dan kunnen we als gemeente de betrokkenen via de civiele rechter vorderen om dat alsnog te doen”, vertelt wethouder Hietbrink van Bergen.

On March 15th, 2011, posted in: NIEUWS
One Response to Gemeente Bergen start civiele procedure Gasopslag
 1. Frances Meijssen
  March 17, 2011 at 22:05

  Er staat “zou met de gemeente zijn overeengekomen” en ” zou worden hersteld” Er staat dus niet, dat het ook zo is. Zijn er in de administratie van de gemeente documenten hierover? Zijn er nog bewijsstukken bij B.P.die de opvolger van Amoco was? Het lijkt mij een dusdanige belangrijke afspraak dat er toch iets over te vinden moet zijn behalve de drie getuigen.
  Ik hoop dat minister Verhagen hier onder de indruk van zal zijn.
  Ik lees dat hij zegt dat het onomstotelijk vaststaat dat deze gasopslag doorgaat.Bij onvoldoende draagvlak onder de bevolking zou het niet doorgaan. dat is ook een afspraak.
  En is het geoorloofd dat de heer Verhagen een positieve beslissing geeft voor gasopslag als hij zelf met zijn ministerie voor 40% deelneemt aan het project? Dat heet belangenverstrengeling. En is het toelaatbaar en democratisch te stellen dat het r.i.p. teruggedraaid wordt mits de gemeente beslist wat hij wil?

Leave a Reply