Twee maal zoveel bezwaren tegen Gasopslag Bergermeer als tegen CO-2 in Barendrecht

P E R S B E R I C H T                                                        

Bergen, 20 januari  2011

Enorme hoeveelheid zienswijzen Bergermeer Gasopslag

Merendeel van de bijna 3.000 ondertekenaars tegen gasopslag Bergermeer

Maar liefst 2.760 personen, bedrijven, instellingen en belangengroepen hebben zienswijzen op de ontwerpbesluiten voor de Bergermeer Gasopslag ingediend. Deze informatie heeft Bureau Energieprojecten bekend gemaakt op haar website. Dit is meer dan twee keer zoveel als het  aantal zienswijzen dat tegen de CO2-opslag in Barendrecht werd ingediend. Zoals bekend is dit project bij gebrek aan draagvlak afgeblazen door minister Verhagen.

Onbegrip voor gasopslag op deze locatie
De ontwerpbesluiten voor de Bergermeer Gasopslag lagen vanaf 14 oktober tot en met 24 november 2010 ter inzage. Tot 24 november konden hierop zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen zijn door het ministerie openbaar gemaakt op www.bureau-energieprojecten.nl. De ingediende zienswijzen zijn o.a. van inwoners die tijdens vorige bevingen de muren van hun huis zagen bewegen of aanzienlijke schade aan hun woning hebben gehad. Meerdere indieners geven aan dat zij deze beangstigende ervaring nooit meer mee willen maken. Bovendien maken zij zich zorgen over vergoeding van de kosten, omdat daar in het verleden slechte ervaringen mee zijn opgedaan. Maar er is ook onbegrip over de keuze voor deze groene, rustige omgeving met bijzondere natuurwaarden voor deze vorm van industrie.

Niet in mijn achtertuin
“De inspanning van verschillende personen die een zienswijze hebben ingediend vind ik indrukwekkend; er is veel werk van gemaakt”, aldus wethouder Alwin Hietbrink. “Het aantal verschillende zienswijzen is overweldigend. Het geeft nogmaals aan dat hier van draagvlak geen sprake is. Het is heel makkelijk om onze zorgen af te doen als het ‘niet-in-mijn-achtertuin’-effect dat veel voorkomt bij veranderingen in de omgeving. Wij wijzen dit krachtig van de hand.” Inwoners van Bergen en omliggende gemeenten maakten in het verleden al aardbevingen mee. De zwaarste die ooit door gaswinning in Nederland werden veroorzaakt. “Een groot aantal bewoners gaven in hun zienswijzen aan dat de beving van 3,5 op de schaal van Richter scheuren in hun muren heeft veroorzaakt. Dat effect is dus veel groter dan het effect van ‘een vrachtwagen die voorbij rijdt’, zoals sommige voorstanders van het project ons willen doen geloven. Nu wordt door experts gesproken over een zwaardere beving, namelijk van 3,9 op de schaal van Richter. Het effect daarvan op bebouwing hangt af van de ondergrond en de wijze waarop de woningen in onze regio gebouwd zijn. We wonen hier op een slappe ondergrond en veel oudere woningen zijn, zoals men dat noemt, op staal gebouwd of op korte palen. In die tijd is bij de bouw geen rekening gehouden met aardbevingen omdat deze van nature niet in onze regio voorkomen. Pas sinds de winning van gas uit het Bergermeerveld doen zich aardbevingen voor. De schade bij een beving kan oplopen tot tienduizenden euro’s per woning. En dan hebben we het nog niet eens over mogelijk persoonlijk letsel. We blijven ons als gemeente dus verzetten tegen een project dat grote risico’s oplevert voor onze inwoners”, aldus wethouder Hietbrink van gemeente Bergen.

On February 2nd, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply