Helft opbrengst Noordhollandse windmolens gaat naar de gascompressie van Taqa

Gasopslag is enorme energieverspilling en draagt niet bij aan duurzaamheid.

In de Boekelermeer wordt in totaal 80MW elektrisch vermogen geïnstalleerd.

  • Grootste verbruikers: 6 compressoren van 10 MW per stuk (60 MW)
  • Verwarmingsinstallatie (fornuizen) van 13 MW.

De maximale injectiecapaciteit is 42 miljoen m3 per dag

Bij injectie gedurende de zomermaanden (4) wordt dus 4 x 30 x 42  =  5 miljard m3 handelsgas geïnjecteerd.

Dat kost aan elektrische energie: 80 MW x (4 x 30 x 24h) = 230 GWh.

De totale jaarproductie aan windenergie in Noord-Holland is op dit moment ongeveer 467 GWh.

Dus  bijna de helft van de opgewekte windenergie van de  Noord-Hollandse windmolens wordt verspild door   Taqa. Zijn wij nou de enigen die dat bespottelijk vinden?

On January 28th, 2011, posted in: NIEUWS
2 Responses to Helft opbrengst Noordhollandse windmolens gaat naar de gascompressie van Taqa
  1. Inderdaad belachelijk. Maar zoals altijd, gaat het hier ook alleen om speculeren en grof geld verdienen, ten koste van natuur en milieu.

  2. Iets op voorraad houden is duur. We kunnen het geld beter besteden aan warmtepompen en goede isolatie zodat huishoudens helemaal geen gas meer hoeven te gebruiken!

Leave a Reply