Een gasbedrijf in het nauw maakt rare sprongen

Jan Willem van Hoogstraten, directeur van TAQA doet in de Duinstreek van vorige week opnieuw een  poging gasopslag in de Bergermeer te rechtvaardigen. Hier de zaken nog eens op een rijtje.

 • Het landsbelang is gemoeid met de leveringszekerheid van gas. Klopt!
 • Dat hoeft niet in de Bergermeer. Klopt!
 • De ontwikkeling van alternatieve energiebronnen is nog ruim onvoldoende om van minerale brandstoffen af te zien. Klopt ook!
 • Gasopslag kan een zinvolle manier zijn om, veel later deze eeuw in te zetten als piekvoorziening in zeer koude winters. Wie weet, hoewel er dagelijks nieuwe grote voorraden gas worden gevonden.

Van Hoogstraten verwijst in zijn brief naar de uitkomsten van het rapport van de Brattle groep. Hun tabellen geven volgens hem aanleiding om nog iets meer gasopslag te overwegen dan nu reeds gepland staat.

Dan maakt van Hoogstraten in zijn verhaal een rare sprong. Hij verwijst naar de tabellen in het Brattle rapport om de leveringszekerheid voor Nederland te onderbouwen om vervolgens te verwijzen naar de verplichting van Nederland om gas te leveren aan het buitenland.

Ho, stop het ging toch in alle verhalen tot nu toe om de leveringszekerheid van Nederland?

Gelukkig ontpopt van Hoogstraten zich dan als Europeaan. ‘Als het om gaslevering gaat kunnen we niet zomaar een hekje om Nederland zetten’ stelt hij. Opnieuw zijn we het ontroerend eens. Europees oplossen dit soort kwesties, gebruik maken van gasopslag in de ons omringende landen, dunbevolkte stukken Duitsland waar veel lege gasvelden zijn, vlak over de grens en Engeland, waar al zoveel gasopslag gepland is, dat ze onze gasopslag niet nodig hebben. Dat alles kun je dan nog aanvullen met een losplaats voor vloeibaar gas in de Eemshaven, dan hoeven we ons de komende anderhalve eeuw geen zorgen te maken over onze kachels en hebben we tijd genoeg om duurzame energie te ontwikkelen.

Het hele probleem Gasopslag Bergermeer spitst zich toe op één thema:

-         Gasopslag, ja graag, wie weet kun je er leuk aan verdienen en daar houden we van.

-         Gasopslag in het meest aardbevingsgevoelige gebied van Nederland, in een dichtbevolkte streek hoe haal je het in je hoofd.

En dat vindt de Brattle groep ook, zij noemen de gasopslag in Nederland de zwakste schakel in de gasrotonde strategie van de Nederlandse staat en waarom? Inderdaad omdat er in de landen om ons heen al zoveel gasopslagen komen dat de Bergermeer overbodig is.

On January 13th, 2011, posted in: NIEUWS
One Response to Een gasbedrijf in het nauw maakt rare sprongen
 1. Frances Meijssen
  January 14, 2011 at 11:08

  Daar ben ik het helemaal mee eens.
  Het zou goed zijn als deze berichten de nationale media bereiken.

  In dit kwartaal wordt er beslist over de functie van het Bergermeergasveld. Klop dat?
  Hoe kunnen we de beslissing nog beïnvloeden?

Leave a Reply