Alkmaar loopt nu als een hondje achter TAQA aan voor 66 banen

Waar Burgemeester Bruinooge en Wethouder Rian van Dam vorig jaar nog mordicus tegen de gasopslag bergermeer waren vanwege de bevingsgevaren, lopen zij nu als een hondje achter TAQA aan. Samen met de KvK zijn ze nu overtuigd van het belang van de komst van TAQA naar de regio. We zijn zowel van de PvdA als van het CDA wel een wat zwalkend beleid gewend, maar dit slaat alles. Manhaftig wordt gesproken van 2650 manjaren werk tijdens de bouwfase. 2650 manjaren is 66 structurele banen. Echt imposant.

Treurig is de zekerheid dat TAQA straks met het gezicht naar de aandeelhouders en de rug naar Alkmaar een voor de bewoners risicovolle speculatieput exploiteert. Rian van Dam, Piet Bruinooge?  Wie waren dat ook weer?  Ach ja..

Het doet denken aan de film Roger and me van Michael Moore.

On January 27th, 2011, posted in: NIEUWS

Leave a Reply