Wat kunt u doen om de gasopslag tegen te houden

Minister van der Hoeven en in haar kielzog Minister Verhagen, hebben het project tot een project van Nationaal belang gemaakt en het Rijksinpassings Besluit van toepassing verklaard. Dat is flauwekul, het is een commercieel project waarvan de opbrengsten ook nog eens slecht berekend zijn. Het is een mede met overheidsgeld gefinancierd, zeer slecht onderbouwd project. Gasalarm2 hoopt dat de Raad van State door de argumentatie van Economische Zaken en TAQA heen prikt.
De Gemeenten en de Provincie staan nu al feitelijk buiten spel.

De Minister heeft gezegd dat draagvlak onder de bevolking voorwaarde is. Laten we dus met zijn allen laten zien dat dat draagvlak ontbreekt.

U kunt daaraan op een aantal manieren een bijdrage leveren:

- U kunt een mail sturen naar de vaste kamercommissie Economie, Landbouw en Innovatie die het dossier gasopslag behandelt.  cie.eli@tweedekamer.nl

- U kunt een bezwaarschrift, ook wel zienswijze geheten maken en sturen naar het Ministerie van Economische Zaken. Hiervoor vindt u voorbeelden op deze website.

- Ook de Gemeente Bergen heeft toegezegd voorbeeld zienswijzen te produceren, die vindt u binnen enkele dagen op site van de Gemeente Bergen

- U kunt Gasalarm2 machtigen om mede namens u een zienswijze in te dienen. Hoe u ons kunt machtigen vindt u hier

- U kunt adhesie betuigen via onze site

- Op 24 november is er een demonstratieve tocht naar het Ministerie van Economische Zaken.

On November 10th, 2010, posted in: NIEUWS

Leave a Reply