Barendrecht definitief van de baan, dat kunnen wij ook!

CO2-opslagproject van de baan!

CO2-opslag van de baan

Het CO2-opslagproject in Barendrecht gaat niet door. Het verlenen van vergunningen is stilgelegd. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie donderdag 4 november 2010 bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Opgedane ervaringen
“De vertraging van het CO2-opslagproject met ruim 3 jaar en het volledige gebrek aan lokaal draagvlak zijn de voornaamste redenen om te stoppen”, zegt Verhagen. De realisatie van dit project is op korte termijn niet langer mogelijk. De opgedane ervaringen zijn buitengewoon waardevol voor de verdere ontwikkeling van CO2-opslag in Nederland. Maar hiermee is het doorgaan van het relatief kleine project in Barendrecht niet langer essentieel. Daarnaast speelt het gebrek aan draagvlak onder de bevolking ook een rol. Deze argumenten hebben de minister doen besluiten te stoppen met dit CO2-opslagproject.

Oplossing klimaatprobleem
CO2-opslag blijft een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem in Nederland. “Stoppen met Barendrecht betekent ook niet het einde van CO2-opslag in Nederland. Opslag op zee vindt al plaats en we zijn in een vergevorderd stadium voor een nieuw CO2-opslagtraject op zee. Daarnaast is vanuit Noord-Nederland het initiatief gekomen om CO2 op land op te slaan. Ik zal op korte termijn met de bestuurders in Noord-Nederland overleggen. Daarna wordt bezien hoe CO2-opslag in het Noorden zeker gesteld kan worden”, aldus Verhagen.

Achtergronden nieuwe energiebeleid
Het besluit over Barendrecht past in het nieuwe energiebeleid. Minister Verhagen kiest op energiegebied voor een optimale balans tussen groen en groei. Dat betekent duurzame energie concurrerend maken en ruimte voor kernenergie. CO2-opslag blijft een belangrijke schakel. Bedrijven en kennisinstellingen werken verder samen aan het ontwikkelen van nieuwe rendabele energietechnieken. “Zo kiezen we op de korte termijn voor efficiëntie en op de lange termijn voor innovatie, op weg naar een CO2-arme economie.”

http://www.barendrecht.nl/

On November 4th, 2010, posted in: NIEUWS

Leave a Reply