Minister drukt met slinkse trucks Gasopslag Bergermeer door

Minister Maria van der Hoeven wil met een besluit van 9 juli, in de staatscourant gepubliceerd op 21 juli alvast toestemming geven om de druk in het gasveld Bergermeer te verhogen. Voor gasopslag is een hele reeks vergunningen nodig.  Met dit besluit omzeilt ze de lopende procedure en zet op onfatsoenlijke wijze druk op het proces. Lees besluit

Als de druk in het veld verhoogd wordt kan TAQA al het overgrote deel van het gas dat in het veld moet komen kwijt. Er kan nog niet met gas gehandeld worden, dan moet de druk omhoog naar 133 tot 150 bar.

Wat verraderlijk is aan dit besluit, is dat onomkeerbaarheid ontstaat. TAQA pompt na ontvangst van de vergunning miljarden kubieke meters gas in het veld. Zij kunnen dan in een later stadium moord en brand schreeuwen als de verdere vergunningen niet afkomen.

De Raad van State, het hoogste bestuursorgaan in dit verhaal zal gevoelig zijn voor het argument dat TAQA op basis van de verstrekking van deze vergunning mocht verwachten dat de overige vergunningen ook zouden komen. Dus als we dit besluit niet stoppen zijn we de pineut.

Levensgevaarlijk , dit besluit. Via de achterdeur worden de democratische rechten van de regio belachelijk gemaakt.

Het helpt enorm als u persoonlijk bezwaar aantekent!  Uiteraard doet Gasalarm2 dat ook. In ieder geval: hoe meer bezwaren hoe beter. Heeft u geen tijd om een bezwaar te schrijven, tekent u dan op deze site het burgerinitiatief tegen gasopslag in de Bergermeer.

U kunt in uw bezwaar als argument o.a. gebruiken:

1 Dat gasopslag een commercieel belang van TAQA is en geen landsbelang. Dat het Rijksinpassingsplan dus niet gebruikt mag worden (in juridische termen: het is geen toepasselijk recht).

2 Dat nog steeds niet aangetoond is dat de bevingsrisico’s inderdaad zeer gering zijn

3 Dat gasopslag een zeer negatieve invloed heeft op de natuur in de regio

4 Dat gezien de ontwikkelingen op de gasmarkt er mogelijk helemaal geen behoefte is aan gasopslag. (opmieuw: het landsbelang is niet in het geding)

5 Dat de minister op 31 augustus 2009 tijdens haar bezoek aan de regio heeft toegezegd in de vakantieperiode geen vergunningen ter visie te leggen en nu via een heimelijke coup alsnog probeert de bewoners van Bergen te overrompelen.

U kunt uw bezwaar richten aan:

de minister van Economische Zaken

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (ALP: L/104)

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

On July 22nd, 2010, posted in: NIEUWS

Leave a Reply