Nu pas onderzoek naar economisch belang Gasopslag Bergen

(…) ‘Het economisch nut moet worden aangetoond, voordat je gaat investeren’, zegt onderzoeker Joost Poort van de Stichting Economisch Onderzoek, een onderzoeksinstituut dat is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. ‘We moeten de gasrotonde niet aanleggen vanuit het idee dat we het kúnnen. We moeten eerst de vraag stellen of we het ook echt willen.’
Poort is vooral sceptisch over de presentatie van de gasrotonde als een ‘totaalpakket’ . ‘Het feit dat de regering er al jaren mee bezig is, geeft aan dat de gasrotonde zonder sturing van de overheid niet van de grond komt’, zegt Poort. ‘We moeten niet zomaar achter zo’n “package deal” aanlopen.’ (…)
‘Er ontstaat ten onrechte de indruk dat de gasrotonde de inkomsten vervangtde huidige gasproductie. Dat is bij lange na niet het geval’, van zeggen onderzoekers Paul Koustaal en Rob Aalbers van het Centraal Planbureau. Nederland heeft nu een unieke positie in Europa met het grote Groninger gasveld. Dat zegt niets over de positie die Nederland kan verwerven als doorvoerland, aldus de onderzoekers. ‘In de ons omringende landen kunnen ze ook infrastructuur aanleggen.’
Vooral op het gebied van gasopslag plaatsen de onderzoekers vraagtekens. Volgens hen wordt gasopslag goedkoper naarmate de opslag dichter bij de eindgebruiker ligt. ‘Duitsland en Engeland hebben ook opslagmogelijkheden. Ik ben er niet van overtuigd dat het in Nederland zoveel goedkoper kan’, zegt Aalbers. (…) Consultant Brattle Group komt naar verwachting in augustus met de resultaten van zijn onderzoek. Dan wordt mogelijk echt duidelijk wat de gasrotonde Nederland oplevert qua werkgelegenheid en extra inkomsten. (…) <<

Financieel Dagblad:Veel scepsis over ambitieus Nederlands Gasproject

On June 4th, 2010, posted in: NIEUWS

Leave a Reply