Overschot op de gasmarkt. Gasprijs structureel gedaald.

Gasprijs met 25% gedaald, geen verband met crisis maar met wereldwijd gasoverschot

Gas Terra, het bedrijf  dat aardgas verkoopt voor de Nederlandse staat, meldt een omzetdaling van 25%. Die omzetdaling is het gevolg van forse prijsdaling op de Gasmarkt. De gasprijs is door de scherpe daling inmiddels losgekoppeld van de prijs van aardolie.

De prijsdaling heeft nauwelijks iets met de crisis te maken maar met het feit dat de VS, dankzij onconventionele gaswinning, in zijn eigen gasbehoefte voorziet. LNG dat voor de VS bedoeld was komt daardoor naar Europa wat tot een overschot leidt.

Gas Terra verwacht tenminste voor de komende vijf jaar forse overschotten op de Gasmarkt. Ook in Europa wordt inmiddels flink geïnvesteerd in winning van moeilijk bereikbare voorraden. Dat betekent nog meer overschotten.

LEES BERICHT NRC

LEES ARTIKEL THE ECONOMIST

On April 20th, 2010, posted in: NIEUWS

Leave a Reply