Verslag expertmeeting

Op 9 februari gaf Economische zaken het verslag van de Expertmeeting in Den Haag vrij. Al snel bleek dat de minister opdracht had gegeven tot ‘intelligent engineering’  en dat zeer kleine, maar strategisch zeer relevante zaken waren weggelaten. Gasalarm2 deelde het ministerie mede dat de notulen niet overeenkomstig de werkelijkheid waren en stelde eigen notulen op die gecontroleerd werden met behulp van andere aanwezigen en experts. Omdat de Expertmeeting in het Engels was zijn deze notulen ook in het Engels. Mede om de professoren van MIT ook te laten meelezen. Een Nederlandse vertaling komt in de loop van deze week beschikbaar. Lees hier de samenvatting (Engels)

On February 28th, 2010, posted in: NIEUWS

Leave a Reply