Het doek is gevallen……..


De Raad van State, het hoogste rechtscollege, is bezweken voor de politieke druk. De gasopslag in de Bergermeer mag er komen.

Ondanks het feit dat er tweemaal zoveel bezwaren uit de bevolking waren als in Barendrecht, heeft Minister Verhagen gemeend, dat er in Bergen wel voldoende draagvlak is voor een ondergrondse gasopslag.

U herinnert zich vast nog dat de CO2 opslag in Barendrecht niet doorging, vanwege ‘onvoldoende draagvlak’ onder de bevolking.

Bergen, het Bergense college, de Bergense gemeenteraad, Stichting Gasalarm en vele particulieren hebben buitensporige inspanningen geleverd om het tij te keren. Wetenschappers uit Bergen, hebben, gesteund door onder andere het gerenommeerde Amerikaanse instituut MIT, aangetoond, dat gasopslag risico’s met zich mee brengt. Risico’s omdat het gebied onder Bergen seismisch instabiel is. Eén van de twee seismisch instabiele gasvelden in Nederland. Stichting Gasalarm heeft aangetoond dat de Gasopslag Bergermeer voor Nederland economisch weinig waarde toevoegt. Dit werd onder andere ondersteund door een in opdracht van de Minister vervaardigd rapport van de Britse Brattle group.

Het heeft allemaal niet mogen baten. Zoals voormalig Minister Cramer van milieu in 2010 tijdens een publieke bijeenkomst in Bergen al zei: ‘Er zijn toezeggingen gedaan door eerdere kabinetten (Balkende III en IV) die de beslissing onomkeerbaar maken’. In onze naïviteit en idealisme om onze omgeving veilig te houden, hebben wij de strijd voortgezet. Nog onvoldoende bekend met de venijnige ‘principes’ waarop politieke besluitvorming daadwerkelijk berust, zijn wij schouder aan schouder met lokale politiek, doorgegaan met het bestrijden van de gasopslag.

Ondanks het ontbreken van voldoende veiligheidswaarborgen voor de regio en zonder dat het economisch belang voor Nederland is aangetoond, zijn we opnieuw in de gretige handjes van een Hedgefund (want meer is TAQA niet) gevallen. Bergen krijgt een put van waaruit speculanten kunnen rommelen met de gasprijs.

Zijn wij slechte verliezers? Ja dat zijn we. We hebben aan den lijve de machinaties van Maxime Verhagen, minister van Economische zaken ondervonden. We hebben net als Klink, Koppejan en Ferrier, aan den lijve ervaren hoe het mogelijk is dat, ondanks zeer krachtige interne protesten binnen zijn eigen partij het CDA, het heilloze kabinet met gedoogsteun van de PVV er gekomen is. Verhagen is geen manipulatie teveel. Ook in bergen niet.

Zijn wij Don Quichottes? Uw dienaren!

Het is een schrale troost voor Bergen, dat deze machtspoliticus bij de volgende verkiezingen niet meer terug komt.

Rick Lindhout, Voorzitter Gasalarm2